: Fri, 17 Aug 18

Majlis Serah Terima Modul-Modul Sistem Pengurusan Zakat - SPZ
KHEU telah melancarkan penyerahan Modul-Modul Sistem Pengurusan Zakat (SPZ) pada 17 Zulhijjah 1429H bersamaan 15 Disember 2008.
MAJLIS PENYERAHAN BANTUAN PERSEKOLAHAN
KHEU 11/12/2008 - Pada hari ini diadakan Majlis Penyerahan Bantuan Persekolahan Kepada Anak-Anak Fakir Miskin bagi sesi pengajian Tahun 2009 berlangsung di Aras Bawah, Bangunan Kementerian Hal Ehwal Ugama, Jln Menteri Besar yang mana telah disempurnakan penyampaiannya oleh Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Othman, Pemangku Menteri Hal Ehwal Ugama selaku Pemangku Yang Di Pertua Majlis Ugama Islam.
Masuk ke SPZ
Perlu Kata-kunci
Kalkulator Zakat
Lafaz Aqad bagi Zakat
Doa Zakat
Doa yang harus dibaca ketika berzakat
Senarai Amil
Senarai nama-nama Amil
PENGERTIAN ZAKAT
Zakat Dari segi bahasa bererti, SUCI, BERSIH, BERKAT, BERTAMBAH dan SUBUR
BACA LEBIH LANJUT

MEDIA ZAKAT
Majlis Penyerahan Bantuan Sekolah