: Fri, 17 Aug 18

Anjung Utama

Pengenalan >> Pengenalan

Pengenalan
 

Bahagian Kutipan Dan Agihan Zakat (BAKAZ) merupakan salah satu bahagian di bawah Jabatan Majlis Ugama Islam.  Fungsi utama Bahagian ini ialah mengutip dan mengagihkan wang zakat yang diterima dari pengeluar wang zakat untuk diagihkan kepada 6 ansaf yang berhak di Negara Brunei Darussalam.  BAKAZ diketuai oleh seorang Ketua Bahagian yang bertanggungjawab kepada Setiausaha Majlis Ugama Islam dalam perkara pentadbiran zakat.

 
Unit-Unit Dalam BAKAZ dan Cawangannya
Jawatankuasa Mengeluarkan Wang Zakat
Jawatankuasa Meneliti Permohonan Bantuan Dari Asnaf-Asnaf Zakat
Tatacara Kutipan Zakat
Agihan Zakat
Permohonan dan Agihan
Fungsi Bahagian Zakat