: Fri, 17 Aug 18

Anjung Utama

Pengenalan >> Pengenalan

Unit-Unit Dalam BAKAZ dan Cawangannya
 

BAKAZ Pusat dibahagikan kepada 5 rangkaian Unit iaitu:-
1. Unit Pentadbiran, Penyelidikan Dan Perkembangan
2. Unit Urusetia Mesyuarat
3. Unit Kutipan Dan Pengumpulan
4. Unit Permohonan Dan Agihan
5. Unit Kewangan Dan Perakaunan

Disamping itu juga Bahagian Kutipan Dan Agihan Zakat mempunyai 3 cawangan mengikut Daerah seperti berikut:-
1. Bahagian Kutipan Dan Agihan Zakat Daerah Belait
2. Bahagian Kutipan Dan Agihan Zakat Daerah Tutong
3. Bahagian Kutipan Dan Agihan Zakat Daerah Temburong


link

 
Pengenalan
Jawatankuasa Mengeluarkan Wang Zakat
Jawatankuasa Meneliti Permohonan Bantuan Dari Asnaf-Asnaf Zakat
Tatacara Kutipan Zakat
Agihan Zakat
Permohonan dan Agihan
Fungsi Bahagian Zakat