: Fri, 17 Aug 18

Anjung Utama

Pengenalan >> Pengenalan

Jawatankuasa Mengeluarkan Wang Zakat
 

Majlis Ugama Islam telah melantik Jawatankausa Mengeluarkan Wang Zakat (JMZ) yang bertindak  bagi memandu dasar dan perjalanan kutipan dan pengagihan zakat dan fitrah di seluruh negara.  Jawatankuasa inilah yang membuat keputusan muktamad bagi pemberian semua jenis bantuan kepada asnaf-asnaf yang berhak termasuk juga mengenai dengan jumlah, kadar atau jenis bantuan yang akan diberikan.

 
Pengenalan
Unit-Unit Dalam BAKAZ dan Cawangannya
Jawatankuasa Meneliti Permohonan Bantuan Dari Asnaf-Asnaf Zakat
Tatacara Kutipan Zakat
Agihan Zakat
Permohonan dan Agihan
Fungsi Bahagian Zakat