: Fri, 17 Aug 18

Anjung Utama

Pengenalan >> Pengenalan

Jawatankuasa Meneliti Permohonan Bantuan Dari Asnaf-Asnaf Zakat
 

Jawatankuasa ini bertindak meneliti semua permohonan yang dihadapkan kepada Bahagian Kutipan Dan Agihan Zakat dan akan membuat sokongan untuk diberi bantuan atau sebaliknya berdasarkan laporan, penyiasatan lawatan dan soalselidik kepada pemohon sebelum dihadapkan kepada Jawatankuasa Mengeluarkan Wang Zakat untuk pertimbangan dan keputusan.

 
Pengenalan
Unit-Unit Dalam BAKAZ dan Cawangannya
Jawatankuasa Mengeluarkan Wang Zakat
Tatacara Kutipan Zakat
Agihan Zakat
Permohonan dan Agihan
Fungsi Bahagian Zakat