: Fri, 17 Aug 18

Anjung Utama

Pengertian Zakat >> Pengertian Zakat

Pengertian Zakat
 

Zakat Dari segi bahasa bererti, SUCI, BERSIH, BERKAT, BERTAMBAH dan SUBUR

Pengertian "SUCI" dan "BERSIH" dalam istilah zakat ialah membersihkan harta dan membersihkan diri orang kaya daripada bersifat kedekut dan bakhil. Dalam erti yang lain ialah membersihkan diri daripada sifat dengki dan dendam terhadap orang kaya. 

Zakat Dari segi syara’ pula ialah mengeluarkan kadar tertentu, dari harta tertentu  untuk diagihkan kepada orang-orang yang tertentu dan dengan syarat tertentu.

 
Rukun Islam Yang Lima
Hikmah Zakat
Syarat-syarat Bagi Wajib Membayar Zakat
Doa Zakat
Teks Lafaz IJAB dan Qabul bagi zakat fitrah