: Fri, 17 Aug 18

Anjung Utama

Pengertian Zakat >> Pengertian Zakat

Doa Zakat
 

 
Pengertian Zakat
Rukun Islam Yang Lima
Hikmah Zakat
Syarat-syarat Bagi Wajib Membayar Zakat
Teks Lafaz IJAB dan Qabul bagi zakat fitrah