: Fri, 17 Aug 18

Anjung Utama

Pengertian Zakat >> Pengertian Zakat

Teks Lafaz IJAB dan Qabul bagi zakat fitrah
 

 

1.         NIAT ZAKAT FITRAH SEORANG DIRI

 

 

Lafaz Ijab bagi pembayar zakat :

 

“INI ZAKAT FITRAH SAYA YANG WAJIB BAGI DIRI SAYA PADA TAHUN INI SEBANYAK $ …………KERANA ALLAH  TA’ALA”

 

 

Lafaz Qabul bagi penerima zakat/Amil

 

“SAYA TERIMA ZAKAT YANG WAJIB BAGI DIRI TUAN PADA TAHUN INI SEBANYAK $..................... KERANA ALLAH TA’ALA”.

 

 

 

2.         NIAT ZAKAT FITRAH BERKELUARGA

 

 

Lafaz Ijab bagi pembayar zakat :

 

“INI ZAKAT FITRAH SAYA DAN TANGGUNGAN SAYA SERAMAI ….. ORANG YANG WAJIB BAGI DIRI SAYA PADA TAHUN INI

SEBANYAK $.................... KERANA ALLAH TA’ALA.

 

 

Lafaz Qabul bagi penerima zakat/Amil :

 

“SAYA TERIMA ZAKAT TUAN DAN TANGGUNGAN TUAN SERAMAI ….. ORANG YANG WAJIB BAGI DIRI TUAN PADA TAHUN INI

SEBANYAK $.................... KERANA ALLAH TA’ALA.

 

 

 

 

3.                  NIAT ZAKAT FITRAH BERWAKIL

 

 

Lafaz Ijab bagi pembayar zakat/wakil :

 

 

“INI ZAKAT FITRAH …........ (SEBUT NAMA ORANG YANG BERWAKIL) DAN TANGGUNGANNYA * SERAMAI ….........…. ORANG YANG WAJIB BAGI DIRINYA PADA TAHUN INI SEBANYAK $.............................. YANG BERWAKIL KEPADA SAYA KERANA ALLAH TA’ALA”.

 

 

Lafaz Qabul bagi penerima zakat/Amil :

 

 

“SAYA TERIMA ZAKAT ….. (SEBUT NAMA ORANG YANG BERWAKIL) YANG TELAH BERWAKIL KEPADA TUAN DAN TANGGUNGANNYA SERAMAI …. ORANG YANG WAJIB BAGI DIRINYA PADA TAHUN INI SEBANYAK $............................ KERANA ALLAH TA’ALA”.

 

 
Pengertian Zakat
Rukun Islam Yang Lima
Hikmah Zakat
Syarat-syarat Bagi Wajib Membayar Zakat
Doa Zakat