: Fri, 17 Aug 18

Anjung Utama

Pengenalan >> Pengenalan

Fungsi Bahagian Zakat
 
1. Bertugas mengutip / menerima / menyimpan / mengagihkan wang zakat.
 
Pengenalan
Unit-Unit Dalam BAKAZ dan Cawangannya
Jawatankuasa Mengeluarkan Wang Zakat
Jawatankuasa Meneliti Permohonan Bantuan Dari Asnaf-Asnaf Zakat
Tatacara Kutipan Zakat
Agihan Zakat
Permohonan dan Agihan