: Fri, 17 Aug 18

Anjung Utama

Media Zakat >> Brunei Bulletin

Sistem Pengurusan Zakat
 
Projek e-KERAJAAN
KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA

Sistem Pengurusan Zakat (SPZ) merupakan sebuah sistem 'Web-Base' mengandungi empat modul utama iaitu Modul Kutipan, Modul Amil, Modul Agihan dan Modul Akaun. Pada peringkat awal, SPZ dibangunkan bertujuan bagi memudahkan dan mempercepatkan proses perlaksanaan perkhidmatan pengurusan zakat agar lebih efektif dan efisien.

Pemilik utama modul-modul SPZ ialah Bahagian Kutipan dan Agihan Zakat (BAKAZ), Jabatan Majlis Ugama.   Projek SPZ yang juga telah di ‘outsource’ pembangunan sistemnya (customize sistem) dilaksanakan oleh Syarikat Jurusy Perunding.

TUJUAN PENYERAHAN MODUL-MODUL SPZ


1.  Memberi kepercayaan kepada  Setiausaha Majlis Ugama Islam bagi mengurus, mentadbir dan memantau modul-modul yang telah dibangunkan.

2.  Membolehkan Jabatan berkenaan merancang pelan strategik dan proses kerja yang padu terhadap sistem yang telah dibangunkan supaya dapat digunapakai oleh pengguna sepenuhnya disamping pengawalan yang lebih teratur dan kemaskini.

3.  Mengemasikinikan lagi proses penggunaan sistem mengikut kehendak dan keperluan pengguna dan orang ramai.

4.  Memudahkan merancang ‘awareness program’ terhadap e-Perkhidmatan yang telah dibangunkan agar sistem berkenaan dapat diketahui dan dimanfaatkan oleh orang ramai dengan kerjasama padu daripada Bahagian Teknologi Maklumat, KHEU.

 
No related topics available